Công ty Cổ phần Yến sào Nha Trang Khánh Hòa

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG KHÁNH HÒA

Địa chỉ trụ sở: Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.899.399
Website: www.onnest.vn

 
>